Attunda Nämndemannaförening

Bli medlem

Goda skäl att gå med i Attunda Nämndemannaförening…

Medlemskapet är viktigt för att vara med och påverka. Attunda Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund som arbetar målmedvetet för att bibehålla och förbättra villkoren för nämndemännen. Bland annat gäller det vårt arvodessystem, speciellt halvdagsarvodet…

  • Ett socialt nätverk – Att träffa andra nämndemän är av stort värde. Att utbyta åsikter och att diskutera olika erfarenheter – det är något som många av våra medlemmar verkligen värdesätter.
  • Breddad syn på rättsväsendet – Vår förening anordnar föredragningar och besöker andra delar i rättsväsendet. Vi får aktuell information från Attunda Tingsrätt.
  • En försäkring som innebär trygghet – omfattar bara medlemmar
  • Information – Tidningen Nämndemannen hämtas i Nämndemannarummet och aktuell information på våra möten.


Välkommen som medlem i Attunda Nämndemannaförening

Endast för administratörer