Attunda Nämndemannaförening

Attunda Nämndemannaförening 2023

Styrelsen

Björn-Inge Björnberg
  • Ordförande

Björn-Inge Björnberg

bjorn-inge@telia.com
070 314 60 37
Patrik Söderberg
  • Kassör

Patrik Söderberg

patrik.soderberg@sd.se
073 622 00 01
Georg Leffler
  • Sekreterare

Georg Leffler

georgleffler3@gmail.com
070 512 86 14
Stanislaw Lewalski
  • Styrelseledamot

Stanislaw Lewalski

Lars Arnbom
  • Styrelseledamot

Lars Arnbom

Torbjörn Jönsson
  • Ersättare

Torbjörn Jönsson

Leif Hermansson
  • Ersättare

Leif Hermansson

Endast för administratörer